Védelmi Export Ügynökség
Export fejlesztés
Nemzetközi kapcsolatok építése

Szolgáltatásaink


  • Külpiaci partnerkeresés
  • Külpiaci jelenlét
  • Nemzetközi tender információ
  • Inkurrencia értékesítésében való közreműködés

Víziónk


2030-ra kiépíteni a magyar hadiipari termékek külföldi értékesítéséhez szükséges transzkontinentális exporthálózatot, és folyamatosan, professzionálisan menedzselni a nemzetközi üzleti kapcsolatokat.

Missziónk


Külföldi partnerek keresése a magyar védelmi ipari vállalatok (állami, közös, magán, start-up) folyamatos fenntartható és hatékony működéséhez, termékeik (beleértve a kettős felhasználású termékeket is), szolgáltatásaik, kutatási és fejlesztési eredményeik értékesítéséhez.
 

Külpiaci megjelenés

VÉDELMI IPARI KIÁLLÍTÁSOKON, ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA


Az Ügynökség a magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaság.
 
A magyar Védelmi Ipari Startégiával összhangban célunk a versenyképes hazai termékek és szolgáltatások külpiaci megjelenésének támogatása nemzetközi védelmi ipari kiállításokon.
 
Fontosnak tartjuk, hogy az egységes arculatú nemzeti standokon, a magyar szimbólumok és jelképek mentén mutassuk be hagyományainkat és az újjászülető magyar védelmi ipar versenyképes termékeit és szolgáltatásait.
 
Partnereinknek a nemzeti standokon a lehetősége nyílik tárgyalásokat folytatni külföldi üzleti partnerekkel, valamint helyszíni támogatást nyújtunk a kiállítói cégek számára.

VÉDELMI IPARI TERMÉKEK TESZTELÉSE, ÁRUBEMUTATÓK SZERVEZÉSE


A védelmi ipari termékek tesztelése és kipróbálása sok esetben komoly kihívást jelent mind az eladók, mind a vásárlók számára. A helyszín biztosítása, a haditechnikai eszközök kivitelével és behozatalával kapcsolatos engedélyezés és számos más szabály nehezíti ezt. Az Ügynökség támogatni kívánja ezt a folyamatot a diplomáciai kapcsolatok révén, a hazai és külföldi állami engedélyezési folyamatok felgyorsításával és egyéb közreműködéssel.
 

Külpiaci partnerkeresés

KÜLPIACI PARTNERKERESÉS


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. a saját hálózatával, valamint a védelmi és külgazdasági attasék szakmai kapcsolatrendszerével segíti a velünk együttműködési megállapodást kötő, exportképes magyar védelmi ipari vállalkozások külpiaci terjeszkedését.
 
Üzletfejlesztési szakembereink, valamint a berlini székhelyű irodánk által kiépített hálózatunk munkatársai felkutatják a hazai termék- és szolgáltatáskínálat iránt érdeklődő, a magyar partnereink igényeinek is megfelelő potenciális ügyfeleket. Mindezen túl, egyéb eszközrendszereinken keresztül is promotáljuk a szerződött vállalkozások exportképes termékeit és szolgáltatásait.
 
A külföldről beérkező igények mentén hazai gyártókat kötünk össze nemzetközi vállalatokkal, és megteremtjük az üzletkötési lehetőségeket.
 
Ezen tevékenységeinkhez naprakész adatbázist működtetünk a hazai exportképes és külpiaci kapcsolatra érett vállalatok tekintetében. Célunk minél szorosabb munkakapcsolatot kialakítani a magyar partnereinkkel annak érdekében, hogy a legígéretesebb lehetőségeket tudjunk azonosítani számukra.
 

Inkurrencia értékesítésA honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítését a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a Magyar Védelmi Exportügynökség végzi. 
 
Az értékesítési eljárásokra vonatkozó felhívásokat és az eljárások eredményeit ezen honlapon illetve a HM honlapján jelentettjük meg.
 
A haditechnikai besorolású eszközök megvásárlásához szükséges a "haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről" szóló 2005. évi CIX. törvény, illetve "a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól" szóló 156/2017 (VI.16.) Korm. rendelet szerinti az adott eszközre vonatkozó ML .. fejezetre vonatkozó tevékenységi engedély.
 
Az inkurrencia értékesítés vonatkozásában kizáró feltételeket "a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről" szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 9 § tartalmazza.
 
Az aktuális értékesítési eljárások anyagait  a "Pályázatok" menü pontban lehet megtekinteni.
 
Az eljárások eredményeit az "Eredményhiredetés" menü pontban találják meg.